Daily Archive: juli 8, 2017

Sosiale ulikheter avler vold og ekstremisme 0

Sosiale ulikheter avler vold og ekstremisme

På to år med blå regjering økte forskjellene mellom fattig og rik i Norge med ti prosent. Jo større sosial ulikhet vi tillater oss, jo større er risikoen for vold, rasisme og ekstremisme, viser ny studie.

Dårlig start for det totalt unødvendige Faktisk.no 0

Dårlig start for det totalt unødvendige Faktisk.no

Dersom Hillary Clinton hadde vunnet presidentvalget i USA i 2016, er det tvilsomt om den såkalte faktasjekkeren Faktisk.no hadde oppstått. VG skrev: På spørsmål fra VG etterpå bekreftet Egeberg at valget i USA har hatt litt å si for at dette prosjektet ble en realitet. – Selvølgelig var dette bakteppet tydelig for oss alle. Alle…

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.