Fortell dine venner også! Del her:-)
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kilde: Forskning.no

Mange sjøfuglarter langs norskekysten har gått sterkt tilbake. Hele 30 prosent av sjøfuglene på fastlandet har forsvunnet i løpet av de 10 siste årene, og mer enn halvparten av norske sjøfugler er nå på rødlista over truede arter. På den lille øya i havgapet utenfor fast-Smøla i Møre og Romsdal
Les mer her …