Daily Archive: juli 2, 2017

Terrorgrupper i Syria legger opp til det nye «gassangrepet» 0

Terrorgrupper i Syria legger opp til det nye «gassangrepet»

Da Sean Spicer og Nikki Haley gikk ut i mediene på vegne av Trump-administrasjonen og varslet «kommende gassangrep» fra den syriske hæren, la de i praksis inn en bestilling på nye provokasjoner fra terroristgruppene. Vi kommenterte dette i artikkelen Beretningen om en varlset provokasjon. Og jihadistene har da heller ikke latt anledningen gå fra seg.…

Kortslutninger fra sjevøkonomer 0

Kortslutninger fra sjevøkonomer

Det siste tiåret har vi sett sentralbanker verden over kutte rentene til nivåer nær 0%, og noen steder til og med til nivåer under 0%. Dette har vært gjort med stor støtte fra sjevøkonomer (sic) i bankvesenet og andre institusjoner. Som jeg påpekte i et innlegg i mars 2016 med tittelen Gjeldspushernes lavrentefanatisme skaper et gjeldssamfunn


«vi har en skokk med lavrentefanatiske mennesker som jobber i utdanningssystemet, bankvesenet og media og som bruker enhver mulighet til å stikke sitt ansikt ut og kreve lavere renter fra sentralbanken. (…)  

I gjeldspushernes øyne er det kun en ting som kan og bør gjøres for å sørge for økonomisk vekst, og det er å gjøre prisen på penger (kreditt/lån) så lav som mulig. De maner til enhver tid og anledning om at sentralbanken må gjøre prisen på penger lavere. (…)  

Oppi alt dette glemmer de at deres oppskrift på økonomisk vekst er ensbetydende med at folk og bedrifter stadig må låne mer penger. (…)  

Gjeldspusherne har med sin lavrentefanatisme lenge ivret for en samfunnsutvikling der folk tar på seg stadig mer gjeld og dermed blir mer og mer prisgitt bankvesenets nåde. Med gjeld er man en trell, og slik jeg ser det – og lenge har sett det – står mange nordmenn nå foran vanskelige tider hvor de med sin store gjeldsbelastning vil merke den sure svie som følger den søte kløe.«

I innlegget eksemplifiserte jeg gjeldspusherne med sjevøkonomen Jan Ludvig Andreassen. Dette er en økonom som (sammen med mange andre) til stadighet har figurert i media med høylytt krav til sentralbanken om å kutte renten. Ironien er derfor stor når man denne uken kan lese et nytt utspill i media, hvor han bringer til bords følgende budskap:
(Kilde: dn.no)
Her er altså samme personen som i flere år har krevd stadig lavere sentralbankrenter ute og sier at han synes det er urovekkende at folk låner mye penger og har for mye gjeld. Først; stadig kreve lavere renter, som har det formålet å gjøre lån billigere og få folk til å låne mer penger for å stimulere til mer økonomisk vekst. Dernest; uttrykke stor overraskelse og uro over at folk har lånt mer penger og tatt på seg høy gjeld. Et eller annet sted her må det slik jeg ser det ha skjedd en kortslutning. 
Så har vi et annet like utrolig eksempel: den svenske sentralbanksjefen mener svenske boligpriser og husholdningsgjeld har gått alt for mye opp, og kritiserer svenske politikere for å ikke å gjøre noe med dette.
(Kilde: dn.no)
La meg her kort minne om hva som har skjedd med sentralbankrenten i Sverige i perioden Ingves har vært sentralbanksjef:
Her har vi å gjøre med en person som har vært ansvarlig for å kutte sentralbankrenten i Sverige til under 0% og pushe stadig mer gjeld på folk og fe. Han har bidratt til å gjøre prisen på penger rekordlav, og sånn sett gjort det stadig mer attraktivt for folk og fe å låne mer penger for å finansiere forbruk og by opp priser på eiendom. Dette er altså den samme person som peker på andre og fordeler skyld for boligprisoppgang og gjeldsakkumulering?! Helt utrolig! Igjen, her må det eller annet sted slik jeg ser det ha skjedd en kortslutning.
Disse økonomene som leder sentralbanker og figurerer i media på vegne av banker og finansinstitusjoner er velutdannede mennesker. Helt sikkert meget oppegående. Men et eller annet sted i deres tankegods må det skje en vesentlig kortslutning mellom liv og lære. Det er akkurat som om de er helt blinde for konsekvensene av sine egne handlinger og anbefalinger. 
Med et unisont krav om lave renter fra borgere, politikere, økonomer og andre så er det ikke rart det bygger seg opp enorme gjeldsmengder i samfunnet. Vi har oss selv å skylde på for de problemene som følgelig over tid oppstår. Jeg tror likevel man skal vente lenge for å se en sjevøkonom innse dette og ta selvkritikk. 
«When looking for mistakes, start by looking in the mirror»
[Ekstra] ABB Skien omstiller seg: Ser fram til 200-årsjubileumet i 2115 0

[Ekstra] ABB Skien omstiller seg: Ser fram til 200-årsjubileumet i 2115

Selskapet har snudd kappen etter vinden og sola. Nå bidrar de også til å gjøre nettene smartere og «selvreparerende».

Syria med betydelige seire over jihadistene 0

Syria med betydelige seire over jihadistene

Disse kartene over Syria viser den enorme framgangen den syriske regjeringens styrker og deres allierte har gjort i løpet av de siste månedene. Det grønne området i sør er der hvor USA og deres allierte står, inkludert Norge. Det rosa er under kontroll av regjeringshæren. De grå områdene kontrolleres av IS. Det gule er kurdiskkontrollert…

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.