Daily Archive: juni 29, 2017

Homofile asylsøkere må føle skam for å få asyl 0

Homofile asylsøkere må føle skam for å få asyl

Når norske saksbehandlere skal avgjøre om en asylsøker snakker sant om sin seksuelle orientering, jakter de på skam og tabuer. Det kan være i strid med menneskerettighetene, ifølge studie.

– Brexit blåser et stort hull i EUs budsjett 0

– Brexit blåser et stort hull i EUs budsjett

EUs «finansminister», økonomikommissær Günther Oettinger, har lagt fram sine tanker om EUs framtidige budsjetter i et dokument til EU-kommisjonen. Dokumentet sier klart at status quo ikke er et mulig alternativ for EU. Enten må unionen skalere ned ambisjonene sine drastisk eller så må den bli mye mer samordnet, skriver Oettinger. Dette standpunktet er jo kjent…

Forskere strides om hvor gamle vi kan bli 0

Forskere strides om hvor gamle vi kan bli

De lærde er uenige om hvor lenge det er mulig for mennesker å leve. I oktober satt amerikanske forskere grensen ved 115 år. – For lavt, mener svenske forskere.

Entreprenøren er kastet ut av ett veiprosjekt og kan miste kontrakten på et annet, men fortsetter å levere anbud på store jobber 0

Entreprenøren er kastet ut av ett veiprosjekt og kan miste kontrakten på et annet, men fortsetter å levere anbud på store jobber

Kritiseres i en rekke offentlige dokumenter.

Betennelse hos mor kan gjøre at barnet arver overvekten 0

Betennelse hos mor kan gjøre at barnet arver overvekten

Barn av overvektige mødre har tendens til å bli overvektige selv. En ny studie av mus tyder på at det kan skyldes en betennelse hos mødrene. Betyr dette at vi kan hindre det med behandling?

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.