Daily Archive: juni 21, 2017

EU-innbyggerne ønsker nasjonalt sjølstyre over migrasjonen 0

EU-innbyggerne ønsker nasjonalt sjølstyre over migrasjonen

Det er en skarp konflikt mellom EU-kommisjonen og enkelte medlemsland når det gjelder migrasjons- og flyktningepolitikken. Polen, Tsjekkia og Ungarn nekter å bøye seg for kommisjonens krav om fordeling av migranter og flyktninger, og trues med straffetiltak. En meningsmåling fra Pew Research Center viser at det er et stort flertall blant EUs innbyggere for at…

Einstein-brev solgt på auksjon 0

Einstein-brev solgt på auksjon

Åtte brev skrevet av Albert Einstein på 1950-tallet – om temaer som Gud, Israel og fysikk – er solgt på auksjon for 210 000 dollar.

Splittelsen mellom Saudi-Arabia og Qatar fører til strid mellom jihadistene i Syria 0

Splittelsen mellom Saudi-Arabia og Qatar fører til strid mellom jihadistene i Syria

I økende grad begynner ulike jihadistgrupper i Syria å slåss mot hverandre. Det skyldes både at de lider nederlag mot den syriske hæren og at det er full splittelse mellom sponsorene deres. Saudi-Arabia, De forente arabiske emiratene, Bahrain og Egypt har brutt de diplomatiske forbindelse med Qatar og også innført transportblokade. Det er den største…

Er det på tide å endre dagens voksenopplæring? 0

Er det på tide å endre dagens voksenopplæring?

Flere voksne enn før har bekymringsfullt svake ferdigheter i lesing og hverdagsmatematikk. Opplæringstilbudene for voksne bør bli bedre tilpasset enkeltpersonene, mener forsker.

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.