Daily Archive: juni 8, 2017

De hvite hjelmene til al-Qaida på NRK 0

De hvite hjelmene til al-Qaida på NRK

NRK TV sendte 7. juni 2017 filmen ”Livredderne i Aleppo”, som handler om de såkalte White Helmets, De hvite hjelmene. Filmen presenteres som dokumentar, men framstår mer som en propagandafilm, og den er totalt uten kritisk distanse. En film om Øst-Aleppo der det ikke avbildes en eneste terrorist med våpen, hva slags dokumentar er det?…

Reguleringssuksess med Trump 0

Reguleringssuksess med Trump

Basert på hylekoret av media som med sine anti-Trump briller ser enhver uttalelse og handling fra USAs president Donald Trump som negativ så skulle man tro verden for lengst hadde falt fra hverandre. La meg med dette innlegget fremheve noe jeg synes er veldig bra med Trump, nemlig en fullstendig stillstand på reguleringsfronten i USA.

Politikere er som vi vet kåte på to ting; makt og styring. De elsker å ha makt over mennesker og samfunn, og enhver anledning til å innføre nye regler tas imot med åpne armer. For en tid tilbake annonserte Trump sin to-for-en regel. Dette gikk ut på at for hver store nye regulering som ble innført så måtte to eksisterende reguleringer fjernes. I min verden er dette den perfekte regel; en regel om å fjerne regler.

Det viser seg nå at innføring av nye store reguleringer har fullstendig stoppet opp i USA etter at Trump tok over presidentembedet fra Barack Obama. Faktisk er tallet på nye store reguleringer det laveste man har registrert for tilsvarende periode helt tilbake siden da slik data første gang begynte å måles i 1994.

Fra Politico:

According to data compiled by POLITICO, significant federal regulation since Trump’s inauguration has slowed to an almost total halt.

From Inauguration Day until the end of May, just 15 regulations were approved by the Office of Information and Regulatory Affairs (OIRA), the White House department that reviews important new federal rules. That’s by far the fewest among comparable periods since recordkeeping began in the 1990s: Ninety-three rules were approved during the same period in Barack Obama’s administration, and 114 under George W. Bush.

(Kilde: Bilde fra Politico)

Trumps to-for-en regel har lammet det reguleringskåte statsapparatet! Nå, det er hva jeg kaller suksess!

Slik jeg ser det har samfunn generelt alt for mange reguleringer. Noe av dette er ganske sikkert fornuftig. Grunnleggende retningslinjer er bra for å ha et velfungerende samfunn. Det skaper automatikk og effektivitet på mange områder. Men, alt med måte. Når absolutt alt og alle skal detaljstyres av politikere som knapt noen gang i sitt liv har satt sin fot i arbeidslivet (det private sådan) så skapes det en rekke synlige og usynlige hindringer for verdiskapning i samfunnet. Folk og fe bør i størst mulig grad få leve sitt liv som de selv vil, så lenge dette ikke går på bekostning av andres liv og eiendom. Da hadde utvikling av samfunn og økonomi kunne skyte enda mer fart, og man ville ledd av dagens BNP-vekst som patetisk lav (PS. Ja, jeg vet at BNP kan være et dårlig målestall for økonomiskutvikling). En stopp i innføringen av reguleringer er derfor en god start for en ny statsleder. Så får man krysse fingrene for at omfanget av reguleringer etterhvert også faktisk reduseres.

Men bare vent, straks norsk media og sosialistisk opinion får snusen i denne gledelige reguleringssaken så kan du være trygg på at nok et hylekor setter i gang. Armageddon! Men til de reguleringskåte kan jeg gi et beroligende budskap; den lange trenden viser (dessverre) en stadig økende grad av regulering. En liten gladsak på slutten der altså til byråkratene og paragrafrytterne blandt oss.

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.