Fortell dine venner også! Del her:-)
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kilde: Forskning.no

Jordbruket er en næring hvor kompetanse er viktig. Faglig oppdatering hos bøndene er blant annet avhengig av bondens grunnkompetanse, bondens muligheter og interesse for å holde seg oppdatert, tilgangen på faglig oppdatering og kvaliteten på denne.

Undersøkelsen som Norsk senter for bygdeforskning har gjennomført, viser at bare en tredjedel av bøndene mener de
Les mer her …