Daily Archive: mai 12, 2017

Torskemilliarder til Frogner 0

Torskemilliarder til Frogner

Av Jens Ingvald Olsen Det har på nytt skjedd et eierskifte. Stangfamilien har solgt seg ut av Nergård Invest as. Aksjene er solgt til selskapet bak nest største eier (27%), Cuxhafen Rederei, det islandske selskapet Samherji, og til Norsk Sjømat as som eide 40 % i Nergård as. Den nye eierkonstellasjonen er at Norsk Sjømat…

Snus frikjent – gir ikke fryktet krefttype 0

Snus frikjent – gir ikke fryktet krefttype

Norske helsemyndigheter advarer mot snus. Men nå viser en stor, svensk studie at de som snuser ikke rammes mer av bukspyttkjertelkreft enn andre. – Nå må myndighetene dempe advarslene til befolkningen, mener forskningsleder ved Folkehelseinstituttet.

Slik fikk renholdsbransjen bedre arbeidsvilkår 0

Slik fikk renholdsbransjen bedre arbeidsvilkår

Allerede i 1976 var Stortinget bekymret for arbeidsforholdene i renholdsbransjen. Likevel skulle det gå mange år uten særlig bedring.

Ukraina mot åpen fascisme? 0

Ukraina mot åpen fascisme?

Av Bjørn Ditlef Nistad Mye tyder på at dagens ukrainske regime – en oligarkklikk som styrer ved hjelp av en skjør allianse med høyreekstremistiske bander – er i ferd med å bevege seg mot åpen fascisme. Dette skyldes trolig en økende misnøye i befolkningen med vold, kaos, vanstyre og en økonomi i oppløsning. Til tross…

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.