Fortell dine venner også! Del her:-)
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kilde: Forskning.no

Siden 2005 har rusmisbrukere i Norge hatt tilbud om gratis nødvendig tannbehandling gjennom Den offentlige tannhelsetjenesten.

Ordningen gjelder for personer i statlig finansiert helseinstitusjon, i kommunal rusomsorg og personer under legemiddelassistert rehabilitering. Rusmiddelmisbrukere utgjør derfor en relativt ny pasientgruppe med foreløpig lite dokumentasjon om deres tannhelse. 

Line Schrøder Karlsen ved Tannhelsetjenestens kompetansesenter
Les mer her …