Daily Archive: januar 27, 2017

I jakten på evig liv har forskere skapt et monster: Menneskegrisen 0

I jakten på evig liv har forskere skapt et monster: Menneskegrisen

Blandinger av dyr og mennesker, kimærer, ble i det antikke Hellas betraktet som forferdelige monstre, men i dag er de ekstremt verdifulle for biomedisinsk forskning. Nå har amerikanske forskere skapt et menneske-grisefoster som skal bidra til å gjøre oss udødelige.

Fascinasjonen for nytale 0

Fascinasjonen for nytale

Når man ikke klarer å gjøre noe for å endre en begredelig virkelighet, oppstår det tydeligvis en trang til å endre ordene som beskriver virkeligheten. Eller man ønsker å tilsløre elendigheten ved å pynte den med vakre ord. Humanitær intervensjon og humanitær bombing er typiske eksempler. Det er spesielt de herskende klassene som er interessert…

Studenter fornøyde med kvalitetsmelding 0

Studenter fornøyde med kvalitetsmelding

Norsk studentorganisasjon (NSO) er svært fornøyd med regjeringens grep for å styrke kvaliteten på undervisningen på universiteter og høyskoler.

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.