Fortell dine venner også! Del her:-)
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kilde: Forskning.no

Når vann fra nedbør og snøsmelting renner ned gjennom avfallet i ei søppelfylling tar det med seg næringssalter, tungmetaller og andre miljøgifter. Vannet som renner ut, kalles sigevann. 

Sigevannet må naturlig nok renses grundig før det kan slippes ut.

Samtidig er det en kjent sak at utslipp av urenset sigevann har gitt store algeoppblomstringer.

Det
Les mer her …