Fortell dine venner også! Del her:-)
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kilde: Forskning.no

Flere eldre og pleietrengende. Flere unge og innvandrere utenfor arbeidslivet.

Mer psykiske lidelser og kanskje flere som havner på utsiden av det etablerte samfunnet.

Staten og kommunene kan ikke lenger møte nye utfordringer som dette med å bruke enda mer penger.

Når politikere både til høyre og venstre nå tvinges til å tenke nytt, så tenker
Les mer her …