Fortell dine venner også! Del her:-)
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kilde: Forskning.no

Fredag undertegnet Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo en tiårig avtale for å integrere klart språk i undervisningen og forskningen på fakultetet.

I første rekke vil departementet støtte prosjektet med tre millioner kroner årlig fram til 2026. Midlene går til etablering av en fast professorstilling og tre stipendiatstillinger
Les mer her …