Daily Archive: mai 14, 2016

Fra trolldom til barnedrap: Utilregnelighetens historie 0

Fra trolldom til barnedrap: Utilregnelighetens historie

Allerede under hekseprosessene begynte man å trekke grenser mellom fornuftige og forrykte mennesker. Lege måtte konsulteres for å skille hekseri fra blant annet melankoli.

Regjeringen og Arbeiderpartiet legger Norge inn under EUs finanskontroll 0

Regjeringen og Arbeiderpartiet legger Norge inn under EUs finanskontroll

«Stortingets finanskomité sier seg villig til å bruke mindre enn fem uker på å avgjøre en av de største overføringene av makt til EU. Europarettsekspert rister på hodet over lynrask europeisering av norsk Finanstilsyn.» Dette skriver ABC Nyheter om det som er den største avståelsen av norsk suverenitet siden EØS-avtalen ble inngått. Vedtaket skal altså…

Dro på treårig seilas med full støtte fra Universitetet i Bergen 0

Dro på treårig seilas med full støtte fra Universitetet i Bergen

En professor reiste ut med båten sin for et år siden. Siden har han ikke vært på jobben, men får full lønn. Han har jobbet, sier han selv. Sjefen synes det lange fraværet er greit, men det mener ikke finansieringskilden.

Europol blir overstatlig – massiv økning av overvåkning 0

Europol blir overstatlig – massiv økning av overvåkning

EU-parlamentet har fattet et vedtak som gir betydlig mer makt til Europol. Samtidig blir det opprettet en internettmyndighet som skal masseovervåke nettet. Og private fimaer blir pålagt å samarbeide med Europol. Den danske avisa Arbejderen skriver om dette: Europol får fremover ret til beskæftige sig med «kriminalitet, der berører en fælles interesse, der er omfattet…

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.