Daily Archive: mai 1, 2016

Kjøttspisere eldes raskere 0

Kjøttspisere eldes raskere

Mat med høyt innhold av rødt kjøtt og få grønnsaker bidrar til at man eldes raskere enn det alderen skulle tilsi, viser ny forskning.

Slik får politiet barna til å opne seg 0

Slik får politiet barna til å opne seg

Altfor ofte legg vi sterke føringar i samtalar med barn. Tenkjer vi annleis, kan barna bli meir opne og snakkesalige, ifølgje politiforsking. 

Global totalitarisme – og frigjøringsdagen 0

Global totalitarisme – og frigjøringsdagen

IMF avholder to møter årlig. Vårmøtene i år «IMF16» ble avholdt i Washington den 15 og 16 april. De nordisk-baltiske landene (IMFC) var representert av den norske finansministeren Siv Jensen. I henhold til regjeringens nettsider la Jensen særlig vekt på «åpne og velfungerende markeder både nasjonalt og internasjonalt, god regulering av finanssektoren og strukturreformer». Finansminister…

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.