Behov for kompetente lærarar på fleirkulturelle skular

Fortell dine venner også! Del her:-)
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kilde: Forskning.no

Talet på fleirspråklege elevar i grunnskulen aukar stadig. Nyutdanna lærarar må difor vere kvalifiserte for arbeid i ein fleirkulturell skule.

Dette er ei forholdsvis ny målsetting for lærarutdanninga. Men det er stor variasjon i kompetansen på feltet mellom dei ulike lærestadene, og studentane møter i svært ulik grad fleirspråklege læringsmiljø i
Les mer her …

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.