Daily Archive: desember 13, 2015

Kraftige protester mot NATO-medlemskap i Montenegro 0

Kraftige protester mot NATO-medlemskap i Montenegro

Regjeringa i Montenegro ønsker å melde landet inn i NATO uten å legge spørsmålet ut til folkeavstemning. Dette har ført til mange og kraftige protester utover hele høsten 2015. Seinest 12. desember 2015 deltok om lag 5000 mennesker i en demonstrasjon utenfor parlamentet i hovedstaden Podgorica. Montenegro er et lite land på Balkan som grenser…

Slik ser den nye klimaavtalen ut 0

Slik ser den nye klimaavtalen ut

Verdens land har samlet seg om en ny global klimaavtale. Den har som mål å nulle utslippene av klimagasser fullstendig ut innen utgangen av århundret.

En klimaavtale for de rike til skade for de fattige? 0

En klimaavtale for de rike til skade for de fattige?

Klimaavtalen i Paris bllir hyllet i mediene og av politikerne. «Klimaavtalen i Paris viser hva som er mulig når verden står samlet,» sier USAs president Barack Obama om avtalen som ble klar i Paris lørdag. Og det er jo et signal til alle de andre om at nå kan de klappe. Klima- og miljøminister Tine…

– Veldig viktig at utslippsmål skjerpes 0

– Veldig viktig at utslippsmål skjerpes

Forslaget til ny klimaavtale slår fast at landenes nasjonale klimamål gradvis skal skjerpes. – Svært viktig, mener forsker Steffen Kallbekken.

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.