Fortell dine venner også! Del her:-)
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kilde: Forskning.no

Bør kreftpasienter fortsette med cellegiftbehandling selv når den skader mer enn den hjelper? En amerikansk undersøkelse viser hvordan cellegift tydelig reduserer livskvaliteten for de mest aktivt fungerende kreftpasientene i de siste stadier av sykdommen.

– Våre funn stiller spørsmål rundt nytten av å behandle pasienter i sluttfasen av kreft med cellegift
Les mer her …