Fortell dine venner også! Del her:-)
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kilde: Forskning.no

Rapporten fra analyseselskapet Menon viser at kutt i selskapsskatten har langt større effekt på investeringene i Fastlands-Norge samlet sett, enn tilsvarende endringer i utbytte- eller formuesskatten.

Menon anslår at 1 prosents reduksjon i selskapsskatten gir en økning i realinvesteringer i næringslivet på 0,48 prosent. En tilsvarende reduksjon i formuesskatten gir en
Les mer her …