Genteknologi løste gammel torskekonflikt

Fortell dine venner også! Del her:-)
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kilde: Forskning.no

Kysttorsk finnes langs hele norskekysten, fra tarebeltet og ned mot 500 meters dyp. Den gyter langt inne i fjordene eller i bassenger langs kysten.

Mens det i Norskehavet og Barentshavet meldes om store mengder torsk, er situasjonen for kysttorsken bekymringsfull. I Skagerrak har rekrutteringen av kysttorsk vært nedadgående de siste tiårene.

Kysttorsken
Les mer her …

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.