Fortell dine venner også! Del her:-)
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Kilde: Forskning.no

Vi har hatt mange norske plagiatsaker, både fra forsker- og studenthold, men mørketallene er store. Internett og den enkle tilgangen til enorme mengder forskningstekster fra hele verden har gjort livet enda lettere for klipp-og-lim-akademikerne. 

Dårlig medieøkonomi gjør at billig eller gratis stoff er blitt mer attraktivt. Det er mindre rom for
Les mer her …