Har Dagbladet blitt motstander av talefrihet?

Fortell dine venner også! Del her:-)
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Marie Simonsen

Marie Simonsen (Foto: Wikipedia)

«– Men går det ikke an å være mot sorteringssamfunnet, og samtidig for selvbestemt abort?

– Selvfølgelig. Det er absurd å framstille det som om jeg er for sorteringssamfunnet, slik noen har gjort. Problemet er at det ordet brukes i abortdebatten. Ordet «sorteringssamfunnet» høres jo helt forferdelig ut. Det er et uttrykk som brukes ganske bevisst.»

Sitatet er hentet fra avisen Vårt Land og deres dekning av en NRK-sendt tale «utryddingstruede» Marte Wexelsen Goksøyr holdt i anledning åpningen av årets 200 års jubileum på Eidsvold. Wexelsen Goksøyr tok opp situasjonen for barn med Downs og at 90% av fostre med Downs står i fare for å bli abortert før de blir født. Hun er selv født med Downs.

La det være sagt med en gang, jeg mener bestemt at kampenm om abortloven er avgjort. Den blir stående. Prinsippielt er jeg også svært sterk tilhenger av det frie valg, men det innebærer også at man må være forberedt på å ta konsekvensene av dette valget. For meg blir det da mer enn absurd når Simonsen reagerer på at NRK slipper Marte Wexelsen Goksøyr til med hennes svært sterke forsvar av menneskets umistelige verdi.

La meg tale i klartekst: Er abortloven slik at man ikke lenger skal tale om menneskeverdet? Er abortloven også slik at den skal begrense tale og trykkefriheten? Er dette en holdning som er greit for en politisk redaktør i Dagbladet? Selv om Marie Simonsen i utgangspunktet kom med sin reaksjon via Twitter, og den dermed kanskje bør oppfattes som en privat reaksjon innrømmer jeg at den sjokkerte. For er det noe jeg har respektert Dagbladet for så er det nettopp deres kamp for talefriheten. Men kanskje den stopper der abortloven begynner?

Enhanced by Zemanta

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.