Privat konkurrent til CIA er etablert

Fortell dine venner også! Del her:-)
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
English: The CIA Memorial Wall at CIA headquar...

English: The CIA Memorial Wall at CIA headquarters, located in the Old Headquarters Building in Langley, Virginia, United States. It contains 102 (83 when picture was taken) stars, representing the deaths of 102 CIA officers. The names of 63 are revealed in the memorial book (on the wall below the stars), while 39 remain secret. (Photo credit: Wikipedia)


Mange vil mene at om det overhodet er noe i denne verden som overhodet ikke passer til å privatiseres så er det politi og nasjonale militære styrker og etteretningstjeneste. Blir disse privatisert har staten som idé spilt fallitt, og næringslivet har overtatt statens rolle. Men nå har noe av det verste som kan skje skjedd. CIA har fått en privat konkurrent.

Det er folk fra det tidligere så kjente leiesoldatselskapet Blackwater som nå etablerer selskapet Jellyfish. Skal man ta alvorlig det de sier i sin omtale av seg selv tilbyr de private selskap og andre tjenester som går rett i strupen på CIA. For det kan være grunn til å tro at disse tidligere Blackwaterfolkene har ett kontaktnett globalt som få andre, og sine evner fikk de bevist til fulle blant annet i Irak. Der fikk de for så vidt gjort jobben, men var så brutale at de ble forbudt.

Leiesoldater
Hvorfor bør man så uroes av dette? I hvert fall på kort sikt kan det vel være bra at CIA får konkurranse, siden de har blitt en slik stat i staten? Hva de færreste er klar over er at også CIA i stor grad pr. i dag drives med innleid personell. Det påstås av folk som bør vite dette at hele 80% av feltagentene i dag er innleid personell. Hvilket selvfølgelig i seg selv er mildt sagt til ettertanke. For hvilken lojalitet har leiesoldater? Folk som ikke tror på annet enn penger? Slik sett kan Jellyfish bare bli en ny arm av CIA.

Statdannelser trues
Men ser vi utviklingen i verden under ett så er det globale selskaper og banker som får stadig større makt, mens statsdannelser presses fra alle kanter. Derfor er jeg i tvil om Jellyfish bare blir en del av CIA. Statskasser tømmes og unioner tvinges frem av tomme kasser. Nesten ingen snakker om spesielt investeringsbankenes rolle i spillet, der de låner stater penger for at stater kan få lov til å trykke penger. Ikke minst har det blitt snakket lite hvordan mange statskasser ser ut til å ha blitt fylt med papirer i stedet for verdier. Hellas og Goldman Sachs skal være ett klassisk eksempel, der banken forenklet sagt brukte papirer til å skjule virkeligheten. Men samtidig papirer som selvfølgelig satt Hellas i en fullstendig skruestikke i forhold til bankene.

CIA temmes, Jellyfish overtar?
Man behøver neppe være rakettforsker for å se at disse globale aktørene alt for lenge har fått herje som de vil. Blant annet ved god hjelp av CIA. Nå er det temmelig åpenbart at motkrefter kommer i enorm fart for å stoppe dette. CIA vil neppe kunne fortsette som før, og vips kommer her ett rent privat alternativ på banen. Dette lover ikke godt, men det er en bra ting med dette. Kortene blir vist i verdens største pokerspill. Og alle med åpne øyne og åpent hjerte vil kunen se at maktstrukturene i verden er i enorm endring. Etter noen store og plagsomme bølger er det all grunn til å tro at verden i hvert fall for en tid kan bli ett meget bedre sted. Hold på hatten og hold deg våken og orientert så tror jeg dette vil kunne gå veldig bra.

 

Enhanced by Zemanta

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.