Fortell dine venner også! Del her:-)
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
English: Osama bin Laden interviewed for Daily...

English: Osama bin Laden interviewed for Daily Pakistan in 1997; behind him on the wall is an AK-47 carbine. (Photo credit: Wikipedia)

Dr. Steve Pieczenik er/har vært medlem av eliteklubber som Council of Foreigns Relations. Han jobbet tett på Henry Kissinger, Cyrus Vance, George Schulz og James Baker. Nå har han birkelig tatt bladet fra munnen, og sier i ett intervju med den svært kontroversielle Alex Jones ting som får selv Jones til gispe.

Pieczenik navngir hvilke amerikanske samfunnstopper han mener sto bak 911 og forteller at Osama Bin Laden døde i 2001 av den meget farlige nyrelidelsen Marfans Syndrome. Vi har alle i følge ham blitt lurt, og han forteller mye om det han mener er grunnen. Dr. Pieczenik navngir mange av de sentrale neocon folkene rundt Bush jr., som de sentrale aktørene bak 911. Grunnen til 911 var i følge ham at man behøvde en grunn til å gå til krig i Midt-Østen, og kontrollere olje og islam. For egen regning vil jeg legge til at det kan være smart å studere dette dokumentet, der disse neocon folkene presenterer sine tanker om hva de ønsker for Amerika. Dokumentet ble påbegynt i år 1992 og avsluttet i 2000.

 

Ekspert på psykologisk krigføring
Bin Laden var som nevnt dødsyk og ble åpenbart en nyttig idiot for å ta på seg skyld, skal man tro doktoren. Dr. Pieczenik er en mann som beviselig er utdannet som ekspert på psykologisk krigføring og håndtering av gisselsituasjoner. Hans Wikipediainformasjon ble av en eller annen grunn plutselig veldig raskt redigert de siste dagene. Det trues med å fjerne informasjonen om ham. Hvorfor det?

Han sier også at Bin Laden ble behandlet av CIA leger og at de har bekreftet diagnosen. Hans lik skal blitt oppbevart i en fryser alle disse årene, og han utelukker ikke at det blir et «show» med det som egentlig er et lik som har vært frosset i snart ti år.

 

Skyggespill
Så langt har jeg bare gjengitt dr Pieczenik i intervjuet med Alex Jones. Et intervju som etter min oppfatning er ett av de mest interessante jeg noensinne har hørt. Ikke isolert sett p.g.a. hva mannen sier, men fordi det så til de grader fremstår som en studie i dobbeltspill, det Norulv Øverbotten så treffende kaller spillet i negativ sektor. Her riktig nok fra ett annet hold enn det Russland Øverbotten alltid skriver om. Men skyggespillet er garantert det samme, uansett hvor man ser hen. Et spill som forutsetter en stor grad av sannhet i det som sies, men forvridd og tilpasset det mål man ønsker å nå.

 

Hva han ikke snakker om
Legg merke til hva dr Pieczenik ikke snakker om. Israelernes åpenbare interesse rundt 911 nevnes ikke med ett ord. Noe som blir merkelig så lenge han stenger døren totalt for muslimsk innblanding, men samtidig snakker om behovene i Midt-Østen. Og ikke minst når vi vet hvilken enorm makt jødiske organisasjoner har over amerikansk politikk.

 

Navnene på dem han nevner som mulige skyldige er også klare Israelvenner, slike som Paul Wolfowitz. Men intet knyttes opp mot Israel. Jeg understreker her med ti streker at jeg ikke med et ord sier at Israel sto bak 911, noe slikt ville være selvmord for dem. Men jeg sier at mangelen på å nevne Israel, så lenge han stenger døren så totalt mot Bin Laden er underlig. Uansett hva sannheten om 911 måtte være. Mye tyder på at den uansett er nær forestående og en gamle ringrev som dr Pieczeniks utbrudd her kan oppfattes som å være en måte å kontrollere det som like fullt kommer på.

 

Slakter alle presidenter siden Bush sr.
Det andre underlige er hans omtale av alle presidenter siden Bush sr.. Han slakter dem etter alle kunstens regler, og Bush jr. og Obama i særdeleshet. Mens den kanskje smarteste ulven av dem alle, den tidligere CIA sjefen George W. Bush blir presentert nesten som engel. Det kan klart oppfattes av intervjuet at dr Pieczenik må ha ett nært forhold til Bush sr.. Trekker man spekulasjonen langt kan man oppfatte det som om han på vegne av Bush sr. gir sønnen skylden for 911. Grunnen til at jeg faktisk tenkte denne tanken, er at det dr. Pieczenik sier er så alvorlig at mennesker ligger under seks fot jord for mindre enn dette. Noen må derfor etter min oppfatning beskytte ham, og det er vel kjent at den gamle CIA sjefen fortsatt har mye makt. Er dr. Pieczenik Bush sr. sin beskyttede «puddel»?

 

Nå rakner det på toppen?
Om jeg har rett har dr. Pieczenik i realiteten bekreftet at 911 var en innsidejobb, og at Bin Landen var død. Målet med intervjuet synes i denne settingen å være en bit av en sikkert større prosess med å fjerne Obama og gi skylden for alt galt til Bush sr. gamle «læregutter». Dette kan være de gamle strukturene som holder på å rakne, på finanskrisens alter. Krybben er tom, og da bites vel hestene? Når gamle venner gjør hva de kan for å ta hverandre ned, og til og med en far går etter sin egen sønn, som det kan se ut til her, kan vi være på vei inn i en meget utfordrende tid for verden. Politiske toppledere som disse, på en mulig grense til galskap, vet man aldri hva kan finne på. Jeg er veldig glad for at dette bare er halvkvalifisert tankespinn og spekulasjon fra meg. For om dette skulle stemme, ja da må Gud hjelpe oss alle!

 

 

Enhanced by Zemanta